Iteam
GitHub

Telnet i Vista


Telnet är ett fiffigt program, särskilt när man vill felsöka anslutningar till webbservrar (genom att t.ex. ansluta till port 80: ”c:\>telnet www.iteam.se 80” och se om man får något svar). I Vista installeras inte telnet som standard, men det finns med och man kan lätt lägga till det själv:

1) Öppna kontrollpanelen
2) Öppna Program
3) Välj ”Slå av och på Windows-funktioner”
4) Kryssa i ”Telnet Client”


Uppdatering 2009-10-19: Ovanstående tips gäller även i Windows 7.


Anders Bornholm
2007-06-12