Iteam
GitHub

Så debuggar du ditt TFS-webbprojekt på en server

Oftast är det enklast att debugga problem i den lokala /Utvecklingsmiljön, men ibland stöter man på problem som bara finns i stagemiljön (eller – huga! – produktionsmiljön). Att kunna debugga koden som körs på servern från den lokala datorn kräver att ganska många steg genomförs, särskilt när man som vi bygger ut releaser med TFS. Såhär går det till:

Kompilering och bygge

1) Se till att byggservern bygger Debug-version av projektet (i build definition).

2) Aktivera Source Server i Visual Studio. Under Debugging->General finns en inställning som heter ”Enable Source Server Support”. Kryssa i den. Det låter som att man behöver en särskild server, men denna funktion är inbyggd i TFS. Den borde snarare heta ”Enable Server Source Support”.

3) Skapa en nätverkskatalog för debuginformation (t.ex.\\server\symbols). Fyll i sökvägen här i Visual Studio:4)     Aktivera lagring av debugsymboler i bygget i TFS (i Edit Build Definition). Sätt ”Index Sources” till true och ”Path to Publish Symbols” till nätverkssökvägen i förra punkten:Servern

1) Installera debuggern på servern. Sökvägen är "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\Remote Debugger\x64\msvsmon.exe". Om Visual Studio finns installerat på servern så finns redan de filer du behöver, annars kan du kopiera dem från din lokala /Utvecklingsmiljö.

2) Starta debuggern (msvsmon.exe):3) Öppna Tools -> Permissions och lägg till dig själv eller en grupp du är med i och ge rättigheter att debugga.

Starta debuggning

1) På din /Utvecklingsdator, välj Debug -> Attach to process.

2) I qualifier, skriv in det som står i servernamnet i debuggern (DOMAIN\debuguser@SERVER ovan)

3) Hitta rätt w3wp.exe, anslut och debugga!

Anders Bornholm
2012-03-20