Iteam
GitHub

Modern Javascript utan ramverk

Eftersom många har sina Javascript-kunskaper från en tid då Javascript var krångligt och bara några få kommandon fungerade överallt är man naturligt nervös. Dessutom är ju språket dynamiskt och relativt oförlåtande och många editorer har svårt att verifiera syntaxen ordentligt. Resultatet är att man inte använder sig av de smarta utökningarna som har kommit i Javascript den senaste tiden. Många förlitar sig även på jQuery som utökar äldre webbläsare med samma typ av funktionalitet som numera finns inbyggd i Javascript. jQuery är väldigt bra men när man är i en kontrollerad miljö som t ex Node.js är det väldigt onödigt att använda sig av ett ramverk som erbjuder samma funktionalitet som den inbyggda motorn.

Nedan visar jag några trix som går att använda i alla moderna webbläsare från och med IE9 (HTML5-kompatibla) och självklart fungerar allt detta i Node.js – allt utan ett enda ramverk.

För att använda JSON behövs inga bibliotek när du har en modern webbläsare:

För att skapa objektorienterad struktur används vanliga funktioner som innehåller variabler och funktioner som fungerar på motsvarande sätt som publika och privata egenskaper eller metoder.

Du kan även använda objektet .prototype för att utöka superklassen och då ärvs alla nya egenskaper i superklassen ut till alla instanser av ditt objekt.

Christian Landgren
2012-05-28