Iteam
GitHub

Ta kontroll över dina loggar

För att ta kontroll på appar som har workers och delkomponenter som ska övervakas är det väldigt bra att använda någon sorts loghantering, det finns en del att välja på. Jag har utvärderat logentries och papertrail. Det finns även open-source verktyg som man installerar inhouse som ger riktigt bra kontroll men kräver med installationssteg för att komma igång - kolla in logstash http://logstash.net om du inte vill lägga loghanteringen i molnet.
Så här ser logentries ut (se bild).
Så här ser logentries ut när man är i realtidsläge:
http://cl.ly/image/2b2w1Z1P3J1D

Lite andra vyer: http://cl.ly/image/3J0S3k2m1411
Bra är att man kan sätta upp alerts på logfel: http://cl.ly/image/2N2A130N1k11
Men att man också kan sätta nivåer för hur ofta mailen skickas: http://cl.ly/image/2j2G1F1G4439
Det går också att snabbt zooma in i loggarna med hjälp av tidslinjen:
Att sätta upp konto är gratis och inkluderar rätt mycket data i månaden. Enklast är att köra deras agenter för Windows eller Linux som då loggar alla console.log och fel i systemloggar osv automatiskt. Vill man köra detaljerad loggning specifikt i node kan man installera deras node-paket:
https://logentries.com/doc/nodejs/
Finns även i en .NET version på nuget: https://logentries.com/doc/dotnet/

Christian Landgren
2013-05-10