Iteam
GitHub

Visual Studio envisas med att öppna webbprojekt som web sites

Det finns två sorters webbprojekt i Visual Studio 2005 och 2008:

Web Site

En web site är ett förenklat webbprojekt som inte har en egen projektfil, alla filer i projektets katalog ingår automatiskt. Idén när Visual Studio 2005 skapades var att alla webbprojekt skulle vara av den här sorten, men en massiv protest från utvecklare över hela internet gjorde att man tog tillbaka den gamla projekttypen från Visual Studio 2003 (nedan). Web site-projekt passar bäst för små siter där man inte vill behöva krångla med att ta in och ut filer ur projektet. Nackdelen är att man inte kan exkludera filer man inte vill ha med i releaser till /Driftsmiljön.

Web Application Project

Web application project är ett webbprojekt som fungerar som i Visual Studio 2003 - det finns en riktigt projektfil, man kan inkludera och exkludera filer, göra fler inställningar för projektet etc. Det här är den modell som vi använder mest. I Visual Studio 2008 finns den här projekttypen med redan från början, till Visual Studio 2005 måste man ladda ner den som en separat projektmall.

Ibland får Visual Studio för sig att hoppa över projektfilen och ladda en web application project som ett web site-projekt istället. Nyckeln är .webinfo-filen. Radera den så laddas projeket som det ska igen.

Anders Bornholm
2007-09-24