Iteam
GitHub

Tips för att lära sig Regular Expressions

Regular Expressions är ett väldigt kraftfullt sätt att söka i text med ”mönster”. Det bästa sättet att lära sig detta är att laborera med det och det enklaste sättet att laborera är i programmet Expresso som också har en ypperligt bra 30 minuters tutorial i hjälpen (och även om man är erfaren systemutvecklare måste man ändå läsa den varje gång det gått några veckor mellan tillfällena)

http://www.ultrapico.com/Expresso.htm

Christian Landgren
2009-11-24