Iteam
GitHub

Textbox i HTML med fördröjd funktionalitet med jQuery och Timer

I nedan kod hanterar vi knapptryckningar via jQuery och lägger på fördröjning via JavaScripts inbyggda setTimout-funktionalitet. Detta gör att textrutans funktionalitet bara kommer att exekveras efter en halv sekunds inaktivitet av användaren, istället för varje knapptryckning.

Först behövs en referens för att hantera Timout, både att aktivera, men också att avbryta den. Denna håller vi i filterTimeoutId.

I funktionen textboxFunction, som även kan skrivas inline, direkt i setTimeout-funktionen, har vi logiken för vad som ska hända när Timeout:en har gått ut.

Vi hanterar även ett direkt Enter-slag att ignorer Timout:en för att direkt exekvera textboxens funktionalitet.

Sebastian Nilsson
2011-05-02