Iteam
GitHub

Supertips för Page Files i EPiServer CMS

Page Files är en mycket välanvänd funktion sedan EPiServer CMS 5 kom och också det självklara valet när en redaktör behöver lägga till bilder på en sida som berör bara den sidan och dessutom ska ha samma rättighetsinställningar som sidan har.

Men på vissa sajter används nästan bara bilder som är gemensamma för flera sidor och då är det förstås bättre att spara dem i Global Files. För redaktören blir det då rätt störande att Page Files-vyn visas upp varje gång en bild ska infogas, dessutom med en knepig fråga om man önskar skapa en mapp.


Då är det förstås perfekt att det enkelt går att ändra så att Global Files öppnas per default istället för Page Files! Man gör helt enkelt så att man ändrar ordningen i vilken Virtual Path Providers läggs till episerver.config.


Johanna Gustafsson
2011-05-12