Iteam
GitHub

soapUI - fiffigt testverktyg för web services

När man utvecklar web services så kan det vara svårt att spåra eventuella fel. Man kan använda en lokal proxy som Fiddler, men det kan ändå blir ganska mycket trial and error. Då finns soapUI till hjälp! soapUI är en Java-applikation som man kan köra från valfri dator (med Java installerat). Gratisversionen av soapUI räcker i regel långt och innehåller funktioner som:

  • Inspektion: visning av WSDL-filer som en hierarki, alla metoder och metodsignaturer, SSL-information, validering av WSDL, visning av alla headers och all trafik.
  • Anrop: man kan anropa metoderna i en web service direkt ifrån soapUI. Det finns stöd även för mer avancerade funktioner som WS-Security och WS-Attachments.
  • Tester: man kan konfigurera och spara testprojekt. Varje test kan skräddarsys med egna headers, autentisering etc.
  • Belastningstester
  • Simulering - soapUI kan skapa en dummy-web service utifrån en WSDL-fil. Bra att ha för lokal testning medan man utvecklar sin applikation.

I betalversionen soapUI pro finns ännu fler funktioner som WSDL-refaktorering, rapportgenerator för automatiska tester och enklare gränssnitt för manuella testanrop till metoder.

Ladda ner soapUI här!

Anders Bornholm
2008-06-12