Iteam
GitHub

Så loggar du AJAX med Google Analytics

Google Analytics är ju fantastiskt bra för att följa sina besökare på sin webbplats, men när fler och fler applikationer bygger på AJAX finns det inte längre uppenbara ställen att lägga in sin tracking-kod, då är det bra att man kan logga även med hjälp av Javascript. Såhär kan det exempelvis set ut i din kod:

< script src ="https://ssl.google-analytics.com/urchin.js" type ="text/javascript">

</ script >

 

< script type ="text/javascript">

_uacct = "XXX-XXXX-XXXX";

 

function login()

{

    try{urchinTracker('/client/login');} catch(err){}

}

function logout()

{

    try{urchinTracker('/client/logout');} catch(err){}

}

</ script >

Christian Landgren
2007-10-11