Iteam
GitHub

Så flyttar man tempkatalogen för en ASP.NET-applikation

När ASP.NET behöver spara en temporär fil sparas den i C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files. Det är oftast inget problem, eftersom det mest är kompilerade versioner av dll-filerna och liknande som lagras där.

Ett fall där det kan bli ett problem är i webbapplikationer där användarna kan ladda upp filer. Medan filen laddas upp sparas den i tempkatalogen, och skulle något gå på tok (t.ex. om disken skulle bli full) så riskerar man att få ha kvar filen till dess att webbserverprocessen startas om. Vissa gillar serverkonfigurationer där man håller C-disken minimal i storlek och placerar alla data på andra diskar - då kan hela server/Driften äventyras av stora tempfiler på fel ställe.

Det är dock väldigt lätt att få webbapplikationen att lägga filerna på ett annat ställe. Lägg in följande i web.config:

<compilation tempDirectory="e:\MyApp Temp ASP.NET Files"/>

Anders Bornholm
2007-11-19