Iteam
GitHub

Rotsidan och papperskorgen ger 404-fel i EPiServer

Ett återkommande fel i EPiServer (särskilt efter uppgradering från version 4) är att klick på antingen rotsidan eller papperskorgen i redaktörsläget ger 404-fel. Det är ingen show stopper men ganska irriterande eftersom man tappar funktionen att tömma papperskorgen, och dessutom slutar hela redaktörsläget att fungera efter att ett sånt fel visas i högerpanelen.

Lösningen är väldigt enkel: peka sökvägen till sidtyperna SysRoot och SysRecyclebins mallar till korrekt plats. Det är ganska stor chans att t.ex. Recylce Bin innan uppgraderingen pekade på något i stil med ”/edit/wastebasketpage.aspx”. Från och med version 5 i EPiServer har ju sökvägen till redaktörsläget blivit annorlunda, bland annat måste man ju sätta en egen som en sorts ”security by obscurity”. Den nya sökvägen blir alltså istället något i stil med ”/my-custom-uipath/CMS/edit/wastebasketpage.aspx”.

Efter att korrekta sökvägar är satta funkar både rotsidan och papperskorgen i redaktörsläget – största nyttan är att man då kan tömma papperskorgen på raderade sidor :-)                              

Anders Bornholm
2012-03-28