Iteam
GitHub

RavenDB Music Store

När man ska lära sig en ny teknik är det förutom böcker, dokumentation alltid bra att ha ett riktigt case att titta på. Ett klassiskt exempel är ju Northwind som funnits länge i Microsoftvärlden som exempeldatabas från Microsoft Access. I samband med att MVC släpptes gjorde Microsoft en tutorial för att lära sig MVC som kallas MVC Music Store. I detta exempel kan man lära sig allt om vyer, controllers, datamodellen, shoppingcart, ajax, jQuery, validering, membership providers etc:


Det är byggt så enkelt som möjligt och visar fördelarna med MVC väldigt bra. För att följa upp detta har Ayende Rahien (som är hjärnan bakom RavenDB) skrivit en bloggserie där han visar hur man bäst portar detta klassiska exempel till RavenDB. Bloggserien är uppdelad i olika avsnitt och är väldigt lärorikt eftersom det blir ett verkligt exempel inklusive grundinstallation, datamodeller, kontroller och migration av data.

1.      Porting MVC Music Store to Raven: The data model

2.      Porting MVC Music Store to Raven: Setting up the application

3.      Porting MVC Music Store to Raven: Data migration

4.      Porting MVC Music Store to Raven: Porting the HomeController, the map/reduce way

5.      Porting MVC Music Store to Raven: Porting the HomeController, the Right Way

6.      Porting MVC Music Store to Raven: Migrations

7.      Porting MVC Music Store to Raven: Advanced Migrations

8.      Porting MVC Music Store to Raven: StoreController

9.      Porting the MVC Music Store to Raven: ShoppingCart

10.  Porting the MVC Music Store to Raven: ShoppingCartController

11.  Porting MVC Music Store to Raven: Porting the checkout process

12.  Porting MVC Music Store to Raven: StoreManagerController

13.  Porting MVC Music Store to Raven: StoreManagerController, part 2

Kuriosa: Ayende Rahien heter egentligen Oren Eini och är Israel. Han är en fantastiskt produktiv människa och har både skrivit RavenDB, alla exempel, boken, dokumentationen och svarar snabbt på alla typer av frågor via google groups och twitter. Han har nog fler timmar per dygn än dom flesta och jag rekommenderar de flesta som är intresserade av .NET och NoSQL att följa honom och RavenDB för det här är framtiden för C# utvecklare.

Christian Landgren
2011-08-09