Iteam
GitHub

Problem med att göra Commit i subversion med VisualSVN Server

Vi har bytt ut vår kommandoradsbaserade subversionserver mot VisualSVN Server. Den är väldigt mycket enklare att administrera eftersom man får en vanlig MMC-snapin där det mesta kan ändras i ett grafiskt gränssnitt. Den har också en koppling mot Active Directory, så att användarna kan använda sina vanliga namn och lösenord.

För en ny användare har dock ett ett problem uppstått. Det går bra att checka ut och uppdatera, men när man ska göra commit visas följande felmeddelande:

Command: Commit
Error: Commit failed (details follow): 
Error: Server sent unexpected return value (403 Forbidden) in response to MKACTIVITY  
Error: request for '/svn/iteam/!svn/act/df0680f5-2970-bd4c-9a85-090722815a53' 
Finished!: 

Efter mycket felsökande och Googlande kom vi via en bloggpost äntligen fram till vad felet är: VisualSVN Server gör skillnad på stora och små bokstäver i sökvägen! Dock verkar det bara gälla commit, inte checkout och update, vilket gör felsökningen ännu svårare.

I vårt fall ska repositoryadressen vara https://vårserver/Iteam/blabla inte https://vårserver/iteam/blabla som vi råkat skriva. För att det ska funka måste allt vara i rätt case, inklusive namn på server, underkataloger o.s.v.

Anders Bornholm
2009-02-06