Iteam
GitHub

Posta stora filer till en .net sajt (med IIS7 eller nyare)

När man postar lite större filer till sin .NET-sajt kan man få detta felmeddelande:
HTTP Error 404.13 – Not Found
The request filtering module is configured to deny a requestthat exceeds the request content length.

Detta beror på att default så har .NET begränsat hur stora filer man kan posta i ett svep (vilket är en ful begränsning som lagts in eftersom den tar emot hela filen i minnet på servern tills postningen är klar). Eftersom vi redan vet att vi vill kunna posta större filer så är den enkla lösningen att öka begränsningen.

Den vanliga lösningen är att lägga till maxRequestLength="2097151" i web.config enligt nedan:

När det gäller IIS7 och IIS7.5 så räcker dock inte detta utan kräver också att man kör över inställningar på servernivån. Enklast är att lägga till denna sektion i web.config:

Slutligen kör man denna kommandorad i en kommandotolk med administratörsrättighet. Detta eftersom man default inte får ta över denna inställning i web.config:

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe unlock config-section:system.webServer/security/requestFiltering

Tommy Söderström
2009-11-04