Iteam
GitHub

Pagineringskontroll i .NET 3.5

ASP.NET har en hel del bra kontroller, men konstigt nog ingen för att göra paginering. Man har därför varit tvungen att välja mellan två alternativ. Antingen en DataGrid, vilken har inbyggd pagingering, men är en väldigt stor kontroll som dessutom skriver ut en väldig massa html-markup som man inte har kontroll över. Eller så använder man en Repeater där man har full kontroll över hur markupen ser ut, men i gengäld måste skapa pagineringen helt själv.

Med .NET 3.5 så kommer det emellertid finnas två nya kontroller som kommer att erbjuda ett mellanting mellan dessa två lösningar. Med ListView är det möjligt att få avancerad funktionalitet som finns i DataGrid men samtidigt ha full kontroll över vilken markup som skrivs ut. Med DataPager så erbjuds det en inbyggd kontroll för att sköta paginering.

Mer info på http://www.west-wind.com/WebLog/posts/127340.aspx

Erik Hjortsberg
2007-08-16