Iteam
GitHub

Nytt sätt att sätta properties på sidor i EPiServer CMS 5

I Release Notes till senaste versionen av EPiServer CMS 5 gömmer sig en ganska viktig förändring som kan orsaka mycket frustration. Man måste göra på ett nytt sätt när man sätter värden på properties på sidor från koden, annars kommer man att få en NotSupportedException ("Property is read-only").

Såhär gör man i tidigare versioner, fram till version 4.61:

I CMS 5 är dock alla properties i CurrentPage-objektet endast för läsning. Orsaken till det är att man därmed kunde göra några viktiga antaganden som har lett till enklare och bättre cache-hantering. Såhär gör man i den nya versionen när man vill ändra värden på properties:

Inte så mycket svårare således, men jag tycker att texten i felmeddelandet kunde ha varit lite mer hjälpsam än "Property is read-only".

Anders Bornholm
2008-04-08