Iteam
GitHub

Minitips om jQuery till WCF

För att skicka en array t ex int[] från jQuery till en WCF eller ASMX behöver man lägga till parametern traditional:true. Annars lägger jQuery till [] till parameternamnet och därmed hittar inte IIS till rätt metod och ger felet:

System.InvalidOperationException: XXXX Web Service method name is not valid.

Lösningen är alltså att ange traditional:true och dataType : html.


Och WCF skriver man såhär:


Christian Landgren
2012-01-31