Iteam
GitHub

Logga direkt till debug med Log4Net

Om du kör Log4Net kan du lägga till denna rad i din log.config så får du din log synlig direkt i Visual Studio i Debug Output. Väldigt bra när man felsöker hastighet i applikationer då man kan se vad som händer när en sida tar för lång tid att ladda.

Christian Landgren
2012-02-17