Iteam
GitHub

Hur mår API:erna?

Den sammankopplade världen där allt fler tjänster finns i molnet är fantastisk – men den ställer också krav på att allas API:er fungerar som de ska och är uppe. Om du undrar hur det står till med API:erna för de största och mest använda siterna finns den utmärkta tjänsten http://api-status.com/. Den visar både status just nu och en historik på ungefär en vecka bakåt.

Status just nu:Historik (skärpning DropBox!):


Anders Bornholm
2011-10-25