Iteam
GitHub

Hur man stänger av slumpmässiga siffror i Words XML-format

Vi har tidigare skrivit om hur nya versioner av Word lägger till slumptal i XML-taggarna för att ”förbättra sammanslagningsprecisionen”. (Det handlar enligt vissa källor egentligen inte alls om några slumptal, utan ett tal som kan spåras tillbaka till en viss användare och dator, vilket skulle göra sammanslagning av dokument lättare). De här slumptalen kan förstöra rätt mycket för en applikation som läser in Word-xml. I Word 2007 är inställningen för att stänga av den här funktionen ännu lite svårare att hitta än i Word 2003.

1) Klicka på Office-knappen (längst upp till vänster)
2) Öppna Word-alternativ
(resten är på engelska idag, eftersom jag inte har någon svensk version av Word :-) )
3) Öppna Trust Center och sedan Trust Center Settings
4) Öppna Privacy Options
5) Kryssa ur rutan Store random number to improve Combine accuracy
Anders Bornholm
2007-07-02