Iteam
GitHub

Hur man får Windows Installer att skapa vanliga genvägar

I ett installationsprojekt Visual Studio kan man göra genvägar, t.ex. på användarens skrivbord. När installationen genomförs blir dessa genvägar s.k. advertised shortcuts. Det innebär att genvägen innehåller mer information än en vanlig genväg, bl.a. om vilka komponenter som måste finnas och hur programmet ska ominstalleras om det har gått sönder. Nackdelen är att vissa vanliga egenskaper hos genvägar – som att kunna dra filer till dem – försvinner.

Såhär gör man för att få vanliga genvägar som resultat av sitt installationspaket:

Alternativ 1

Enklast men kräver manuella insatser av användaren. Starta setup.exe med argument:

C:\installdir\setup.exe DISABLEADVTSHORTCUTS=1

Alternativ 2

Modifiera msi-paketet – krångligare men självklart rätt val om man ska distribuera sin applikation. Tyvärr finns inget direkt sätt att göra det i Visual Studio, så man får ta till verktyg från Windows SDK och lägga i ett post build event:

cscript //nologo "$(ProjectDir)WiRunSql.vbs" "$(BuiltOuputPath)" "INSERT INTO Property(Property, Value) VALUES ('DISABLEADVTSHORTCUTS', '1')"

För att detta ska fungera måste man kopiera WiRunSql.vbs till installationsprojektets mapp från C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0\Samples\SysMgmt\MSI\scripts.

Anders Bornholm
2007-06-25