Iteam
GitHub

Hur du mappar om en användare efter återställning av backup i SQL Server

När du har återställt en backup i Microsoft SQL Server till en ny eller befintlig SQL server hamnar du ofta i läget då du redan har en användare med samma användarnamn på servern men som inte är mappat till din databas (det är nu du oftast skapar ytterligare en användare med nytt namn). Istället finns det ett enkelt kommando för att mappa din användare till den befintliga i SQL servern:

I SQL 2000:
sp_change_users_login 'change_one', 'webuser', 'webuser'

I SQL 2005 (och senare):
sp_change_users_login 'update_one', 'webuser', 'webuser'

---

Tack Anders och tack till våra vänner på TeliaSonera i Haninge som tipsade oss om detta tidsbesparande kommando!

Christian Landgren
2008-12-03