Iteam
GitHub

Hantera buggar i TFS 2010 med Scrum-mallen

Vi har tidigare nämnt den Scrum-mall som vi använder oss av i TFS 2010.

Det har varit lite klurigt att veta hur man ska hantera och rapportera buggar när man använder sig av Scrum-mallen.

Problemet har varit att få dessa rapporterade buggar i samma lista som de övriga kraven (user story) och uppgifter (tasks) i Visual Studio, webbgränsnittet och Excel. Man har tidigare fått välja mellan buggar och övrigt i listor.

Problemet är att Scrum-mallen använder sig av begreppet ”implemented by” och använder man inte denna mall så används begreppet ”child” överallt.

Det enda sättet att lyckas med att lösa problemet är att rapportera sina buggar på följande sätt:

  1. Gå in på ”all links” för ett krav (user story) eller en uppgift (task)
  2. Klicka på ikonen längst till höger som heter ”add new linked work item…”
  3. Välj ”implemented by” och type ”bug”.

Så här ska det sedan se ut för att det ska fungera: (buggen ska alltså vara rapporterad som ”implemented by bug” och inte som ”child”.)

Man kan alltså inte gå via fliken “implemented by” och där skapa buggen. Det är den logiska placeringen eftersom “implemented by” är en ny flik som man får när man installerar Scrum-mallen.

Konstigt men sant!

Ola Wallin
2010-06-02