Iteam
GitHub

Fungerar NuGet-paket på din byggserver?

Om du inte börjat använda NuGet än bör du börja nu. NuGet är en pakethanterare som innehåller alla ramverk som du behöver i dina webbprojekt och hanterar allt från versioner, beroenden till andra paket, registrerar dll filer och referenser i ditt projekt, justerar web.config och framför allt – när det kommer nya versioner av ett paket kan du uppgradera till den nya versionen och NuGet kan hjälpa till att byta referenser.


Om du använder NuGet och dessutom har en TFS build server som automatiskt bygger dina projekt (principen fungerar också bra om du t ex använder AppHarbor som byggserver), då kan du lägga in följande kodsnutt i din projektfil (redigera .csproj med notepad).

Installera först NuGet på din buildserver:

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/27077b70-9dad-4c64-adcf-c7cf6bc9970c

Klistra in denna i din .csproj fil (med notepad).

<Target Name="BeforeBuild">
<Exec Command="&quot;c:\NuGet\bin\nuget.bat&quot; install &quot;$(ProjectDir)packages.config&quot; -o &quot;$(SolutionDir)packages&quot;" />
</Target>

Nu hämtar din TFS server automatiskt alla nugetpaket som du refererar till och de behöver därmed inte längre checkas in för att fungera!

Källa:

http://blog.dantup.com/2011/05/setting-up-nuget-to-automatically-fetch-packages-when-deploying-to-appharbor-without-storing-binaries-in-source-control

Christian Landgren
2011-10-26