Iteam
GitHub

Episerver Relate+ installerar en senare Episerver.Framework vilket skapar konflikter

Här är ett tips på orsaken till att du börjat få konflikter gällande olika versioner av Episerver Framework med felmeddelanden som:

 Could not load file or assembly 'EPiServer.Framework, Version=6.1.79.0

Det kan bero på att någon i ditt team har installerat Episerver Relate+ på sin dator och att EPiServers installationsprogram därefter inkluderar den senaste versionen av Episerver.Framework i nya projekt även om inte Relate+ används vilket innebär att antingen behöver alla i teamet installera Relate+ eller den inkluderade installationsfilen Episerver.Framework.6.1.msi som finns i det installationspaketet.

Installationspaketet för Relate+ finns på Episerver World.

Christian Landgren
2010-11-17