Iteam
GitHub

EPiServer CMS 6 på flera servrar

I en miljö där EPiServer CMS 6 är lastbalanserad mellan två (eller flera) servrar så behöver Remote Events aktiveras för att ändringar som görs i administrationsgränssnittet på den ena servern direkt ska synas även på den andra servern.

Det gör du lätt genom att lägga till 3 inställningar i web.config på varje sajt. I exemplet nedan väljer vi att använda TCP för kommunikationen.

1. Aktivera Remote Events

I episerver.config aktiverar du Remote Events genom att i <siteSettings> under <site> sätta enableEvents och enableRemoteEvents till true.


2. Lokal endpoint

Du behöver en endpoint som exponerar servicen på befintlig server. Den läggs till under <services> i web.config. Värt att notera är att EPiServers Site Id  behöver finnas med i namnet (MySiteName) och att TCP default kör på port 808 men att du kan sätta vilket port du vill (så länge den är öppen i brandväggen mellan servrarna). Endpoint address är alltså adressen till RemoteEventService lokalt på den server sajten är installerad på.

EPiServer Site Id

EPiServer Site Id hittar du i episerver.config på <site>.


3. Remote endpoint

Under <client> i web.config läggs endpointen för den andra servern till. Här sätts endpoint address till namnet på den andra servern.

4. Inställningar för TCP bindings

Under <bindings> och <netTcpBinding> görs andra inställningar, t ex aktivering av port sharing (det kräver också att du startar servicen för port sharing på servern).

Och hur testar jag det här?

Förutom avsaknaden av gula fel så verifierar du Remote Events enklast genom att öppna en sida på server 1, öppna samma sida på server 2 och ändra något på den samt spara och att till sist uppdatera sidan på server 1 och se ändringen du gjorde.

Johanna Gustafsson
2011-08-16