Iteam
GitHub

CSS-tricks: Förkorta rubriker med "..."

En dold feature i CSS standarden är ”text-overflow: ellipsis” som låter en text förkortas med overflow:hidden, men som också automatiskt lägger till tre punkter som markerar att texten är avkortad. På engelska heter detta ellipsis.

En lustig detalj är att denna standard finns och fungerar redan från IE6 och uppåt.

Använd följande syntax:

text-overflow: ellipsis;

eller

text-overflow: ellipsis-word;                     

Läs mer här:

http://www.w3.org/TR/2001/WD-css3-text-20010517/#text-overflow-props

och se exempel här:

http://www.css3.info/preview/text-overflow/

Christian Landgren
2010-02-24