Iteam
GitHub

Aspx to Razor - Uppdaterad via GitHub

Microsoft släppte i samband med MVC 3 släppte de även en ny View Engine vid namn Razor, vars styrka är att det blir mer kompakt kod, som är lättare att överblicka, men den innehåller också en del kraftfulla funktioner.

Detta öppnade upp ett behov för att kunna uppgradera sina existerande vyer till Razor, vilket i teorin borde vara enkelt, då Razor har all den funktionalitet som de gamla vyerna har och mer.

Ett företag som är ganska stort och aktivt i .NET-communityn är Telerik och de byggde själva ett verktyg för detta, som de sedan kom på att de kanske borde släppa som Open Source. Det verktyget heter RazorConverter och finns att hitta på GitHub. Men läs vidare innan ni börjar leta upp just det verktyget!


Efter att ha testat detta verktyg och vänt och vridit på det så upptäckte jag snabbt att det var ett internt verktyg som släppts ut i det vilda. Problempunkterna som jag sprang på var bl.a:

  •  Misslyckas verktyget med en fil så krashar hela applikationen.
  • Det står att den bara konverterar .aspx och.ascx-filer, men ändå inkluderades alla filer i angiven mapp.
  • Man kan skicka med filter till sökvägen till källmappen, men detta gjorde bara att man fick köra applikationen fler gånger.
  • Vissa otydligheter i namn på parametrar

GitHub har själva en ganska lång guide till hur man installerar en Git-klient på en Windows-dator och sätter upp allt rätt.

Just installationsdelen är lite komplicerad och innehåller ganska många steg, men när man är klar med det är det en promenad i parken.

Efter att ha gjort en "fork", en gren av Teleriks projekt och tagit ner det med Git-klienten så var det bara att uppdatera de saker ovan som jag inte tyckte fungerade bra och skicka upp i min egen gren.

Ni kan nu hitta en ny och mycket förbättrad version av verktyget under min gren på GitHub.

Förhoppningsvis kanske Telerik lyfter in min gren eller det de tyckte var bra i sin huvudgren.

GitHub har en ganska schysst visualisering av hur grenarna i ett projekt organiskt växer.


Sebastian Nilsson
2011-08-23