Iteam
GitHub

ASP.NET 4: Unrecognized attribute 'targetFramework' lösningar

Har du sprungit på felmeddelande om "Unrecognized attribute 'targetFramework'."? Här har vi de potentiella problemen och lösningarna till dem.

Om du har installerat .NET 4-ramverket efter du aktiverat din IIS

Om inte ASP.NET 4 registrerats korrekt på din IIS så måste detta göras manuellt ikommando-prompten. När du står i mappen 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319' registrerar du genom att köra följande kommando:

aspnet_regiis.exe -iru

Fel .NET-version i applikationspoolen

I din IIS Manager väljer du 'Application Pools' och väljer den applikationspool som används av din applikation som krånglar och väljer 'Basic Settings' för att ändra inställningarna så att '.NET Framework version' sätts till version 4.


Du kan hitta mer information om att migrera din applikation till ASP.NET 4 på MSDN.

Sebastian Nilsson
2011-08-11