Iteam
GitHub

Använd samma kod för flera domäner i Google Analytics

Google Analytics är ett vanligt verktyg för att spara statistik på trafiken på en webbplats. Med hjälp av en unik kod skickas anrop direkt från klienten till Google Analytics som sparar och sorterar informationen åt dig.

För att spåra trafiken för varje enskild domän med enklast möjliga uppsättning i Google Analytics så lägger du till en profil med en kod per domän. Men om du har en sajt som finns på flera språk så behöver du förmodligen skilja statistiken på dina olika marknader åt. Med grundinställningarna i Google Analytics skulle du i så fall behöva lägga upp flera profiler med en unik kod för varje profil.

Det låter jobbigt och är framförallt väldigt onödigt med tanke på att det finns en filtreringsfunktion i Google Analytics profilhantering som kan fixa biffen åt dig!

Hur man lägger upp flera profiler med delad kod i Google Analytics

Du skapar en profil för varje domän din sajt använder (t ex www.iteam.se, www.iteam.fi osv). Varje profil ska däremot dela ”domain” i Google Analytics (se Skapa dina profiler). Sedan lägger du till ett filter på varje profil som filtrerar på just domännamn (se Ange filter på profilerna).

Skapa dina profiler

Skapa en ny profil och välj ”Add a Profile for a new domain” om du redan har en profil för din sajt eller ” Add a new profile for an existing domain” när du lägger till resten av profilerna.


Din nya profil skapas upp med default-inställningar.

Ange filter på profilerna

För att lägga på ett filter på en profil väljer du ”Edit” i listan över profiler och sedan ”Add filter” längre ner på sidan.


Du får upp en ny sida för att skapa ett filter och under ”Enter filter information” väljer du att definiera ett eget filter på baserat på domän enligt markeringarna på bilden. Under ”Filter pattern” anges ett Regular Expression som matchar den domän du ska filtrera på. I mitt fall har jag valt att filtrera alla besök mot iteam.fi (om vi nu skulle haft en sajt på finska) med följande regex: ”^iteam\.fi|.iteam\.fi”.


Med dessa inställningar får du alltså en profil per domän men använder samma unika kod vid javascriptanropet som reggar besöken på sajten. I Google Analytics blir det så här fint:


Och i koden använder du nu samma kod för att regga Google Analytics på alla språk!

Johanna Gustafsson
2010-12-14