Iteam
GitHub

Alltid fräscha filer i webbläsaren

Under /Utvecklingsfasen av en site där man ändrar i javascript och stylesheets flera gånger varje dag, men även när man uppdaterar en skarp website med nya filer, vill man att alla webläsare skall använda dom nya filerna istället dom gamla som den har cachat.

Lösningen är att ändra sökvägen varje gång man släpper nya filer. Till sökvägen räknas även parametrar, detta gör att vi inte behöver ändra i själva filnamnet varje gång vi vill garantera att alla webläsare får nya filer.

Den bästa lösningen är att lägga på filens senaste ändringstid, då hämtar webläsaren en ny fil när det behövs och samtidigt utnyttjar sin cache optimalt.

<script src=’Javascripts/myjavascript.js?lastmodified=<%# System.IO.File.GetLastWriteTime( Server.MapPath("~/Javascripts/myjavascript.js"))%>’ type=’text/javascript’></script>

Tommy Söderström
2007-09-20