Iteam
GitHub

404-sidor i IIS7 (vista)

När man ställer in ”error pages” i IIS7 så måste man också högerklicka, välja ”Edit feature settings...” och där kryssa i ”Custom error pages”. Detta gäller bara när man kör i classic mode.

Tommy Söderström
2007-06-11