Iteam
GitHub

404 Page Not Found i IIS7 med ASP.NET 4 Classic Mode

Här tar vi upp problemet och lösningen på ett intressant problem för dig som installerat IIS efter .NET 4 Framework. Om du får ett 404 Page Not Found-fel i din IIS7 när du försöker surfa mot en WebSite som använder sig av en Application Pool med Managed Pipeline Mode:Classic så hittar du lösningen i detta inlägg.

Om IIS installeras (aktiveras via Kontrollpanelen) efter att du installerat .NET 4 Framework så kommer IIS:en inte att känna till denna version av ramverket och hamna ur synk. För att lösa detta behöver två steg genomföras. Först måste den senaste versionen av ramverket registreras i IIS:en, sedan måste man också, konstigt nog, tillåta ASP.NET 4 under ISAPI and CGI Restrictions.

Steg 1, Registrera ASP.NET 4 i IIS

Öppna ett kommandfönster och skriv in sökvägen till mappen för .NET 4 och kör sedan följande kommando i mappen:

aspnet_regiis -i

32-bitars system:

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319

64-bitars system:

%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319


Steg 2, Tillåt ASP.NET 4 under ISAPI and CGI Restrictions

Gå till översta noden, Home, i Internet Information Service (IIS) Manager och välj ISAPI and CGI Regristrations.


Här ser vi problemet, nämligen att .NET 4:s ISAPI är satt till Not Allowed. Markera dessa rader och välj Allow.


Sebastian Nilsson
2011-01-12