Iteam
GitHub

Webbaserad version av TPTEST

Konsumentverket, Post- och Telestyrelsen och domännamnsregistret .SE har tidigare skapat det utmärkta programmet TPTEST för att göra tester av hastighet i nätet. Man måste dock ladda ner TPTEST och installera på sin dator, och det innehåller ganska många krångliga val.

Nu tipsar Tommy k Johansson på sin blogg om att det har kommit en helt ny version som är helt webbaserad. Bredbandskollen.se innehåller inga krånliga installationer - bara att trycka på testknappen.

Det samlas redan nu in statistik från varje test, men den är inte offentlig och kan bara användas för att benchmarka sina egna körningar mot varandra. Det självklara nästa steget tycker jag är att publicera statistisk över körningar från olika internetleverantörer, kanske ordnat per område. Det är nog fler än jag som tänker att allt inte alltid står rätt till med ens uppkoppling, och det skulle ju vara ett utmärkt verktyg för att få internetleverantörerna att höja sin kvalitet.

Anders Bornholm
2007-10-24