Iteam
GitHub

Vista på eller av?

Vista väcker starka åsikter! Cirka 60% av de röstande vill ha eller har Vista, men SP1 verkar inte ha påverkat den åsikten i någon större omfattning (kan väl inte påstå att jag har märkt någon större skillnad efter installationen heller precis). 40% vill inte ha Vista.

Glöm inte att rösta på den nya frågan som handlar om mobiltelefoner!

Anders Bornholm
2008-05-23