Iteam
GitHub

Typekit - ny molntjänst för typsnitt på webben

Som vi tidigare har skrivit om går det numera bra att använda vanliga typsnitt på webbplatser vilket är väldigt efterlängtat eftersom alternativet att skapa bildrubriker har varit så tidsödande och gjort webben svårare och otillgängligare. Eftersom typsnittsbranschen är väldigt gammal och konservativ har det dock varit svårt att få till licensavtal för de vanliga typsnitten så även om det tekniskt går att använda vanliga typsnitt på webben så är det inte möjligt på grund av licensbegränsningar.


Nu har det kommit en webbtjänst som har gjort det hela mycket enklare genom att de har samlat alla typsnitt som går att använda på webben och säljer dessa samt står för hela hanteringen av hosting och länkning så att varje webbläsare får rätt kommandon för att fungera korrekt – det enda du som utvecklare behöver göra är att klistra in en liten kodsnutt och sedan använder du typsnitten som vanligt!

Dessutom har tjänsten en gratisvariant som går att testa och har en lång rad typsnitt som faktiskt är riktigt fina – titta själv på typekit.com/

Christian Landgren
2010-01-28