Iteam
GitHub

Tips för en fungerande community

En ganska vanlig idé när man skapar en ny community är att bara den kommer på plats så kommer den sakta att börja leva. Man bygger ofta rigorösa funktioner för att hantera sökning och filtrering i de enorma informationsmängder som ser framför sig, tillsammans med funktioner för att anmäla opassande innehåll, spåra IP-adresser och liknande. Man förväntar sig att ens fantastiska idé ska sprida sig som ringar på vattnet av sig själv.

Inget kunde vara mer fel. Oavsett om det gäller ett enkelt diskussionsforum eller nästa Facebook så är framgångsrika communities ett resultat av hårt arbete (och ibland en del tur). Här är några tips på hur man ska fokusera på rätt saker:

1) Tänk på communityn som om den var en bondgård. Det spelar ingen roll om du har en perfekt plöjd åker, sår du ingenting och ingen rensar ogräs så kommer inget värt att skörda att växa där. I början kommer skörden vara mindre än det du sådde, det är helt normalt.

2) Hitta eldsjälen. Du själv eller någon annan måste brinna för communityn och vara villig att lägga ner mycket tid. Det handlar om att starta diskussioner, svara på frågor, synas och ge communityn en personlig prägel, och även att marknadsföra externt (t.ex. genom att synas i andra communities). Det är särskilt viktigt i början, senare kan medlemmarna sköta mer av det jobbet.

3) Lyft rätt medlemmar. Vissa medlemmar är viktigare än andra, och det är viktigt att de får erkännande, t.ex. som officiella ambassadörer eller experter. Glöm dock inte att alla har något att bidra med.

4) Sätt medlemmarna i beslutsposition. Ett stort medbestämmande stimulerar till aktivitet. Dessutom avlastar det den som driver communityn, d.v.s. du.

5) Stimulera relationerna mellan medlemmarna.Utan relationer blir en community i bästa fall bara en marknad där man byter kunskap och tjänster med varandra utan engagemang. Då blir det också lätt att medlemmarna bara byter marknad, inget håller dem kvar.

6) Hitta det som motiverar aktivitet. Försök lyssna och analysera och hitta det som triggar medlemmarna att engagera sig mer. Blanda dock inte ihop aktivitet med ändlösa och meningslösa diskussioner.

7) En bra community ger medlemmarna möjlighet att utvecklas som personer. Det kan vara genom ett större anseende, de känslomässiga band som knyts mellan medlemmarna – något som ger effekt i livet utanför communityn.

8) Var tydlig. Ingenting säger att en community måste vara en demokrati där beslut fattas via konsensus, men det kommer att bli mycket problem om medlemmarna känner sig orättvist eller godtyckligt behandlade. Var tydlig och konsekvent, och ha en uppsättning regler som är lätt åtkomliga där det framgår vad som är tillåtet och inte i form av innehåll, uppförande gentemot andra medlemmar, 

Inspiration hämtad från bland annat 9 ways to build a Twitter community with substance och 10 key guiding principles for online community building and engagement via Jerry Silfwer (a.k.a Doktor Spinn).

Anders Bornholm
2010-10-08