Iteam
GitHub

Skapa enkäter med Google Docs

Jag upptäckte av en slump via en läsarundersökning på Prylfeber att Google Docs har fått en ny funktion: frågeformulär. Med hjälp av formulären i Google Docs så kan du:

  • Skapa formuläret med olika frågetyper: flervalsfrågor (välj en med radioknapper eller drop down-meny), flervalsfrågor (välj flera med kryssrutor), fritext, gradera 1-5.
  • Välja bland färdiga grafiska utseenden på formuläret eller
  • Kanske viktigast: bädda in formuläret i din egen webbsida
  • Bjuda in svarande via epost
  • Få ut alla svar som ett kalkylblad (i Google Spreadsheets och därmed också i Excel)
  • Få en sammanställning av alla svar, som man också kan göra tillgänglig för de som svarar

Det enda som jag inte har hittat är ett sätt att se till att begränsa så att varje person bara kan svara en gång, eller på andra sätt begränsa vilka som kan svara. Om det fixas (kanske redan är löst och jag inte kan hitta det) så är det här en tjänst som är lika bra som de enkättjänster som man får betala rejält för varje gång man använder.

Som demonstration på hur det fungerar – var med i tekniken.nus första läsarundersökning:

Anders Bornholm
2009-06-10