Iteam
GitHub

iOS 5: Befintliga appar i fara

I och med Apples uppdateringen till iOS 5 så släpps många nya funktioner som konkurrerar med, eller rent av direkt krockar med existerande appar på marknaden.

Det är allmänt känt att det är en farlig affärsmodell för en tredjepartsutvecklare att utveckla mot andra applikationer eller plattformar där ens mjukvara ligger väldigt nära den inbyggda funktionaliteten. Vare sig det är atttäta hål i funktionaliteten eller lägga till funktionalitet som vore väldigt lätt för platformsleverantören själv att lägga till. Oftast ligger mycket av denna funktionalitet redan i leverantörens tidsplan för åtgärder.

Det är helt enkelt en farlig kamp mot klockan där tredjepartsutvecklaren hela tiden har den överhängande risken av att platformsutvecklaren kommer ikapp dem med funktionalitet som hotar deras egen mjukvara.

Med Apples lansering av iOS 5 är detta mer uppenbart än någonsin.

Här är en genomgång av nya funktioner i iOS 5 som potentiellt krockar med specifika appar eller typer av appar.

Notification Center


Alla alerts på en plats.


Appar i fara: Inga direkt, möjligen smått väder- och finans-appar, men de har oftast nischfunktioner som uppväger.

iMessage


Alla meddelanden på en plats. iPad och iPod Touch får meddelandefunktionalitet. Vissa har kallat det FaceTime för meddelanden.

Appar i fara: Alla appar som skickar gratismeddelanden över Wifi eller 3G. WhatApp Messenger, PingChat, eBuddy Messenger, IM+, m.m. Många kan uppväga med integration mot olika chat-nätverk, såsom Windows Live Messenger, Google Chat, Yahoo! Messenger, m.m.

Övrigt: Detta är även ett stort hot mot operatörerna, som kan komma att missa en extremt stor mängd SMS över mobilnätet, som nu kommer gå som data istället.

Reminders


En app för Att-Göra-listor, som kan synkroniseras mot iCal, Outlook och iCloud.

Appar i fara: Det finns en uppsjö av appar för Att-Göra-listor, såsom Wunderlist, Awesome Note, Evernote och många, många fler. Många appar i denna kategori erbjuder många mervärden och speciella funktioner, men frågan är om det kommer vara värt för den vanliga användaren när Apple nu erbjuder en inbyggd app.

Twitter


Djup integration mot Twitter direkt i iOS 5. Logga in på ett ställe i iOS och använd över hela plattformen.

Appar i fara: Alla Twitter-klienter där ute, såsom TweetDeck, Twitterrific, TwitBird, Echofon och väldigt många fler. Vissa appar i kategorin har även integration mot andra plattformar, såsom Facebook, som kan uppväga detta. De olika Twitter-klienterna har oftast helt olika sätt att visa upp samma information mellan sig och det ökar chansen att folk hittar en egen favorit utöver standard-klienten. Men problemet med att en inbyggd klient oftast går först för vanliga användare gör att användandet av tredjeparts-klienter potentiellt kan minska drastiskt.

Camera


Den inbyggda appen för kameran får ny funktionalitet. Man kommer kunna öppna Camera-appen via Låsskärmen, men dessutom ta bild genom att trycka på Volym Upp-knappen och slutligen synkronisera alla bilder via iCloud.

                                                                                                                                                                                                                                                        


Appar i fara: Framförallt kommer Camera+ vara ganska upprörda, då de stängdes av från AppStore under en längre tid för att de lagt till funktionaliteten att ta bild via Volym Upp-knappen. Annars är det väl olika fotodelnings-appar som hamnar i farozonen, men också appar som synkroniserar filer till molnet, t.ex. Dropbox.

Photos


Förbättrad bildförbättring. Nu kan man i appen förbättra bilder genom beskärning, rotation, ta bort röda ögon och automatisk bildförbättring.

Appar i fara: Det finns flera appar som i princip blir helt onödiga i och med denna funktionalitet. Detta gäller främst nisch-appar såsom diverse appar för beskärning, rotation och de som tar bort röda ögon. Väldigt många av dessa är en-funktions-appar.

Safari


Förbättrad webläsare. Det är inte främst webbläsaren i sig som är den stora nyheten utan kringfunktionerna i den, såsom Safari Reader som visar webartiklar utan reklam och andra element omkring, för bättre läsning utan distraktioner. Reading List gör att man kan spara sidor för att läsa senare, som använder iCloud för att hålla detta synkroniserat. På iPad får man även flikar direkt i webbläsaren.

Appar i fara: Detta är ett direkt hot mot Instapaper och Read It Later, som har ovan funktionalitet som kärnverksamhet, men också tekniker som Readability inbyggt, som gör innehåll mer läsbar utan massa distraktioner omkring sidan. Den enda punkt dessa produkter har som övertag är att de inte bara fungerar i en Apple-miljö, utan överallt.

Skaparen av Instapaper har vinklat detta till något positivt, då han ser detta som en mainstreamprodukt som kan göra folk intresserade av funktionaliteten och när de vill ha en "bättre" premiumprodukt så kommer de vända sig till Instapaper.

Summering


Många skulle kanske påstå att Apple, i och med iOS 5, gör sig till konkurrent med många av sina egna tredjepartsutvecklare och kommer att orsaka dem stora förluster i intäkter.

Förmodligen kan några appar som krockar med funktionalitet som kommer med iOS 5 att gå under och kanske sluta utvecklas eller helt dras tillbaka från AppStore. Men som sagt ovan så har dessa tredjepartsutvecklare hela tiden vetat vad de gett sig in på genom att nischa in sig på funktionalitet som de vetat att Apple närsomhelst kunnat lansera eller förbättra. De får se till att njuta av sina framgångar hela vägen fram till nu och antingen utveckla sina produkter eller lägga ner.

De tredjepartsutvecklare som bidrar med mervärde och speciell funktionalitet har inget att frukta här, utan kanske t.o.m. har en möjlighet i lanseringar som detta, genom att den stora allmänheten exponeras för en funktionalitet och blir intresserade, men vill ha något som Apple inte erbjuder och hittar då lätt till bättre premiumtjänster hos tredjeparter.

Sebastian Nilsson
2011-06-07