Iteam
GitHub

Google Translate nu på svenska!

IDG berättar idag om att Google Translate har kommit på svenska. Som frekvent användare av Altavistas Babelfish (bland annat för att översätta från kinesiska och japanska) så har jag varit lite skeptisk till Translate, som jag tycker har varit lite sämre. Men nu har Google hittat sin killer app - i alla fall för oss svenskar: översättning till och från svenska!

Visst blir det fel ibland som med all maskinöversättning, men jag tycker att följande slumpvis valda stycke från DNs webbupplaga är riktigt imponerande:

Han påpekar att deka-BDE är bioackumulerande, det vill säga ämnet lagras i kroppen hos levande organismer. Det kan skada nervsystemet och reproduktionen, och är möjligen också cancerframkallande.

blir

He points out that deca-BDE are bioaccumulative, that is to say the substance is stored in the body of living organisms. It can damage the nervous system and reproduction, and is possibly carcinogenic.

Självklart finns i god webb 2.0-anda också funktioner för att rätta felaktiga översättningar och skicka in som feedback.

Testa själv detta inlägg översatt till engelska.

Anders Bornholm
2008-05-08