Iteam
GitHub

Google Analytics kan visa diagram i fem dimensioner

En traditionellt svår nöt att knäcka är hur man visar flerdimensionell data på en skärm som är två dimensioner. Google Analytics har löst detta genom en graf som de kallar Motion Charts. Motion Charts kan visa data i fem dimensioner:

  1. X
  2. Y
  3. Färg
  4. Storlek
  5. Tid/Animation

Genom att lägga olika data på olika axlar/dimensioner kan man hitta mönster som annars skulle varit omöjliga att se – väldigt spännande.

Funktionen finns tillgänglig på flera rapporter i Analytics och man kommer åt den genom att klicka på knappen Visualize ovanför grafen:

Se demo på Motion Charts här:

Christian Landgren
2009-09-04