Iteam
GitHub

10 bra anledningar att ha en iPad på jobbet

  1. Att anteckna med på möten. Ipadens storlek och batteritid gör den optimal för anteckningar. Använd Evernote (app) och du kan även spara och söka i dina anteckningar senare och från datorn.
  2. Att använda för brainstorming och dokumentation av hierarkiska strukturer (App: Mindmeister)
  3. Använda för sitt intranät. Att ha intranätet alltid tillgängligt bredvid skrivbordet är enormt kraftfullt.
  4. Videokonferens. Skype på iPad fungerar ypperligt bra för videokonferenser (Facetime är ett bra alternativ). Jobbar du hemifrån kan du ändå vara med på möten via din ipad.
  5. Tidredovisning, gör en anpassad sida på ert intranät där du och dina kollegor kan redovisa er tid på ipaden. Då kan ni redovisa tiden på bussen hem eller i fikarummet. ( Eller gör som Iteam, tidredovisa genom kalendern.)
  6. Använd som Twitterläsare. Att företag behöver vara i framkant på sociala webben är inget nytt. Twitters iPad-app är fantastiskt bra och gör att du kan hålla koll på Twitter åt företaget och åt dig själv i samma app. Appen stöder flera inloggade konton.
  7. Visa rapporter. Ipadens skärm är väldigt bra på att bläddra genom rapporter. På detta sätt behöver du inte skriva ut alla ekonomiska rapporter eller whitepapers du läser. Maila till dig själv och ta upp dem på din iPad. Pdf, Word, excel, powerpoint. Alla format stöds.
  8. Keynote. Gör enkla presentationer eller visa powerpoints på iPad. Bra för säljare som har personliga möten med kunder men kan ändå visa powerpoint i ett personligare format.
  9. Säljverktyg. Om din organisation använder Salesforce eller SAP finns det färdiga appar för att hämta och bearbeta data på iPad. Fler leverantörer börjar leverera liknande lösningar till sina affärssystem och CRM system. Du kan även be Iteam bygga skräddarsydda appar till just din organisation.
  10. Bra för er image. Det upplevs som positivt av både personal och kunder att ha tillgång till senaste tekniken. Miljön sparas när färre papper behöver skrivas ut och ditt företag upplevs som en intressant arbetsgivare och leverantör.


Det är mitt bidrag till din chef, lycka till!

Följ mig på twitter för mer tips om iPad, /Nyheter i iOS och andra teknikspaningar: @urvader

Christian Landgren
2011-09-05