Iteam
GitHub

Scrolla upp eller ner?

I nya Mac OS X Lion har Apple bestämt sig för att att byta riktning på scrollhjulet och infört s.k. ”natural scroll”. Om man som jag och många andra använder Mac hemma och Windows på jobbet innebär det att man scrollar fel på måndagar och lördagar.

I längden kommer detta (förhoppningsvis?) ha rett ut sig så att man enas om ett sätt att scrolla och frågan är då: vad är rätt? Vilken riktning hoppas vi kommer överleva?

Skälet till att man scrollar ner för att komma längre ner i dokumentet är ju från början för att man hade en markör i DOS som man styrde runt i sitt dokument. Denna analogi finns fortfarande kvar men i och med att folk mer använder touchpads och iphones, ipads där en markör inte längre existerar blir det mer naturligt att flytta dokumentet upp och ner än att flytta en markör ner och upp.

Den intressanta frågan blir alltså: kommer Windows 8 innehålla markörer och scrollbars eller kommer de också gå över till touchpads och touchmöss och därmed byta riktning på scrollhjulet?

Eller är detta en personlig fråga på samma sätt som ”Invert mouse” är i dataspel? Eller som ”goofy” på skateboard eller vänsterspel i golf? Eller samma som att trycka på Upp i hissen när man vill att den ska komma ner (vilket är korrekt eftersom Upp-knappen betyder att man är på väg upp även om man vill att hissen ska komma ner). ;)UPPDATERING: Eftersom Windows-8 precis har släppts i preview kan vi konstatera att än så länge har inte Microsoft hängt på Apples initiativ att vända på hållet man skrollar, dock finns inte längre någon traditionell rullningslist (tråkig men officiell översättning av ordet scrollbar, men som ni läser försvinner den ändå snart så ingen fara ;).


Till höger ser ni nya rullningslisten som väldigt mycket liknar den i iOS och Mac OS X Lion. Men till skillnad från Apple har Microsoft inte valt att byta håll på rullningen (än?)

Christian Landgren
2011-09-16