Iteam
GitHub

Är knappen deprimerad eller inte? Exjts API är inte helt tydligt.

"False to not allow a pressed Button to be depressed (defaults to undefined)."

Vad betyder det?


Eller som google translate utrycker det ”Falska att inte tillåta en pressad knapp för att vara deprimerad (standard undefined)”

Taget från Extjs documentation.

http://dev.sencha.com/deploy/ext-3.3.1/docs/

Tommy Söderström
2011-04-26