Iteam
GitHub

WGA-problem på nyinstallerad XP SP3

Idag stötte jag på följande problem när jag skulle köra Microsoft Update på en helt nyinstallerad Windows XP SP3 (OEM):


KB892130 (Windows Genuine Advantage Validation Tool) bommar och vägrar installera. Iom att WGA är nödvändig för att köra övriga uppdateringar så kommer man inte speciellt mycket längre med sina uppdateringar.

I %windir%\windowsupdate.log läser jag följande:

2008-10-15 10:40:52:406 1552 37c AUClnt FATAL: Error: 0x80004002. wuauclt handler: failed to spawn COM server
2008-10-15 10:40:52:421 1036 19c Handler FATAL: 0x80004002: ERROR: Remote update handler container process created (PID: 1552), but exited before signaling event
2008-10-15 10:40:53:625 600 dc8 COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]
2008-10-15 10:40:53:625 600 dc8 COMAPI - Install call failed 
2008-10-15 10:40:53:625 600 dc8 COMAPI - Reboot required = No 
2008-10-15 10:40:53:625 600 dc8 COMAPI - WARNING: Exit code = 0x80240FFF; Call error code = 0x80004002

För att lösa detta problem gör man enl följande:

Ladda hem WindowsUpdateAgent20-x86.exe från Microsoft och exekvera med följande kommando:

"WindowsUpdateAgent20-x86.exe /wuforce".

Detta installerar om Windows Update agenten i XP och rättade i mitt fall till det som var fel. Min teori är att problemet uppstått pga att någon installation jag hunnit köra innan Microsoft Update har ändrat i registerrättigheter. Problemet verkar vara ganska vanligt förekommende dock.

Magnus Tjerneld
2008-10-15