Iteam
GitHub

Varning: Allvarligt fel i Excel 2007!

I Excel 2007 finns en bugg som gör att alla multiplikationer som slutar upp i 65 535 istället blir 100 000. Detta är ett potentiellt väldigt allvarligt fel med tanke på hur mycket data som vanligen ligger i Excel runt om på företag. Det är också extra lömskt eftersom det är svårt att själv upptäcka att det här felet har smugit sig in i en av ens kalkyler.

Erik Hjortsberg
2007-09-25