Iteam
GitHub

Slå på kompression i TMG 2010

Efter att ha slagit på både static och dynamic compression för en site hostad på IIS 7.5 märkte vi att trafiken utifrån ändå inte blev komprimerad.

Boven i det här fallet var vår TMG (Microsoft Forefront Threat Management Gateway) som ändrar i den externa klientens förfrågan så att ”accept-encoding:gzip,deflate” inte följer med. Vår webserver tolkar det då som att klienten inte kan hantera komprimerad trafik.

Två knep krävs för att lösa problemet.

Börja med att stänga av ”Compression Filter” i TMG, görs under System -> Web Filters.

Därefter behöver vi göra en ändring som det tyvärr saknas en enkel kryssruta för.

Vi behöver ändra SendAcceptEncodingHeader till True för vår inkommande regel till webservern.

Skapa en ny skriptfil och fyll den med koden härifrån.

Kör den med hjälp av cscript filnamn ”regelnamn”.

Om allting gick vägen svarar den snällt ”Done!”.

Mats Egardt
2011-05-19