Iteam
GitHub

Slå ihop ledigt utrymme på en DELL Powervault MD3000i

När man tar bort en Virtuell disk i en Dell Powervault 3000i så lämnas lediga utrymmet från den borttagna disken isolerat i den gamla diskens plats istället för att slås ihop med övrigt ledigt utrymme i diskgruppen. Detta ställer ju till problem i alla scenarier där man inte är ute efter att skapa en ny identisk virtuell disk. Så här ser det ut i admingränssnittet:

Det man vill uppnå är såklart att slå ihop det lediga utrymmet till en diskyta, men för den operationen saknas stöd i administrationsverktyget. Istället får man ta till command line interfacet SMcli och initiera en defrag. SMcli ligger normalt i mappen ”C:\Program Files\Dell\MD Storage Manager\client” och installeras tillsammans med adminverktygen.

För att initiera en defrag så kör man följande kommando:

SMcli controller_0_IP  controller_1_IP -c “start diskGroup [1] defragment;”

Om din MD3000i endast har en controller så anger du endast den IP-adressen, om array är lösnenordsskyddad lägger du till ”-p yourarraypassword”.

Vill man köra mot diskgruppens namn så använder man följande lite kryptiska formatering:

SMcli controller_0_IP  controller_1_IP -c “start diskGroup [\”NAMEOFDISKGROUP\”] defragment;”

Processen kan ta ett bra tag beroende på storleken på din array, men syns tydligt i admingränssnittet under ”Operations in progress”.

Magnus Tjerneld
2010-02-24