Iteam
GitHub

Skicka epost till publika mappar i Exchange 2007

För att ge en publik mapp en epostadress i Exchange 2007 gör man på ett lite nytt sätt (jämför med Exchange 2003). I första versionen av Exchange 2007 var man tvungen att skriva kommandon i PowerShell, men från och med SP1 har allt blivit enklare:


Mappen får samma adress som namnet + domänen (den i exemplet ovan skulle kunna bli financial@mindoman.se t.ex.)

Anders Bornholm
2008-09-18